Thay đổi bản thân hay thay đổi người khác?

Thay đổi bản thân trước khi thay đổi người khác

Khi xuất hiện tình huống khó khăn và mọi người thường nhắm đến việc thay đổi hoàn cảnh, thay đổi người khác, mà quên mất thay đổi chính mình sẽ đơn giản hơn.

Khi còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ đến việc thay đổi cả thế giới. Khi không hài lòng, chúng ta nghĩ đến việc thay đổi môi trường. Khi bị uy hiếp, chúng ta nghĩ đến việc thay đổi suy nghĩ của đối phương.

Nhưng khi trưởng thành rồi, bạn sẽ nhận ra rằng điều duy nhất có thể thay đổi, là thay đổi bản thân, để đạt được điều mà mình mong muốn. Nó giống như việc ấp quả trứng gà: Cuộc sống giống như một quả trứng, mở ra từ bên ngoài là đổ vỡ, mở ra từ bên trong là cuộc sống mới.

Khi tự phá vỡ những rào cản bạn đặt ra, cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thay đổi.

Trả lời